Marknadsöversikt: Det kalla och torra vädret höjde priset på el

Under de första tre månaderna år 2018 var priset på el (SPOT) på den nordiska elbörsen i genomsnitt 400 SEK/MWh. Senaste gången priset var på samma höga nivå vid motsvarande tidpunkt var år 2013. I början av mars var timpriset som högst 2 600 SEK/MWh.

De viktigaste orsakerna till det höga priset var den höga elförbrukning på grund av vårens kalla väder samt de försvagade vattenreserverna till följd av den torra vädertypen. Samtidigt har priserna på bränslen och utsläppsrätter uppvisat en uppgång. Allt eftersom sommaren skrider framåt förväntar vi oss att marknadspriserna kommer förbli höga för tidpunkten.

Det höga utfallet för SPOT-priset höjde även priserna för börsens derivatprodukter för både år 2019 och för årsprodukter med längre tidshorisont. Priset på derivatprodukter strävar efter att förutspå SPOT-priserna för kommande år.

Derivatet för det närmaste året är fortfarande starkt och har nått upp till den tidigare prisprognosen för en längre tidsperiod. Vad gäller åren 2020 och 2021 syns fortfarande en svag underprissättning. För att priserna ska vända i en nedgång krävs rikligt med regn och/eller en nedgång av priserna på bränslen.

Securing energy for your business