Uutiset

POIKKEUKSELLISET AJAT SÄHKÖMARKKINOILLA

Euroopan energiamarkkinat historiallisessa murroksessa

Sähkömarkkinakatsaus 7.10.2022

Energiakriisi pitää Eurooppaa yhä tiukasti otteessaan. Raaka-aine ja sähkön finanssimarkkinoilla ainakin toistaiseksi korkeimmat hinnat nähtiin elokuun lopulla. Sittemmin hinnat ovat huipuistaan laskeneet, mutta ovat edelleen hyvin korkealla. Etenkin tuleva talvi aiheuttaa huolta, mutta paluuta vanhaan normaaliin ei senkään jälkeen ole tämän hetken näkemyksen mukaan nähtävissä. On silti syytä muistaa, että sähkömarkkinoilla tilanteet voivat elää hyvinkin voimakkaasti. Myös poliittisella rintamalla tilanteeseen on pyritty löytämään helpotuksia. Monet Euroopan maat ovat jo tehneet omia maakohtaisiaan ratkaisujaan etenkin yksityisten kuluttajien tukemiseksi. Sen lisäksi myös EU-tason ratkaisuja on haettu. Lähiajat tulevat kertomaan mitä kaikkia keinoja tullaan käyttämään.

Markkinoilla on nähty edellisten kahden vuoden aikana äärimmäisiä hintaliikkeitä, joiden aikana hankintamallimme arvo on näkynyt erittäin kilpailukykyisenä sähkönhintana asiakkaillemme. Tänä vuonna asiakkaamme ovat maksaneet keskimäärin 65% vähemmän sähköstään toteutuneeseen markkinahintaan nähden. Vuoden viimeinen kvartaali ja myös ensi vuosi tulevat tämän hetken ennusteilla toteutumaan selkeästi alle markkinahinnan. Tulevien jaksojen hintaennusteiden osalta voitte seurata kehitystä asiakasportaalimme kautta. Tarvittaessa asiantuntijamme auttavat teitä budjettihintojen määrityksessä. Tällä hetkellä on kuitenkin hyvä tiedostaa, että vaikka ennusteet ennakoivat markkinahintaa alhaisempaa toteumaa, niin hintaennusteisiin liittyy oleellinen riski, koska markkinahintojen vaihtelu on ennennäkemättömän suurta.

Markkinatilanne

Suurin tekijä Euroopan energiakriisin taustalla on Venäjän aloittama sota Ukrainassa. Jo ennen sodan alkua kaasun vienti Venäjältä Eurooppaan oli vähentynyt huolimatta jo silloin nousseesta hintatasosta. Sodan myötä kaasun tuonti Eurooppaan on pala palalta pienentynyt ja on nykyisellään hyvin vähäistä verrattuna sotaa edeltävään normaaliin. Tällä hetkellä Norjasta muualle Eurooppaan siirrettävä kaasun määrä on noin 8-9 kertainen verrattuna Venäjän tuontiin. Ennen sotaa Venäjä oli selkeästi tärkein kaasun lähde Euroopalle. Haasteista huolimatta viimeisten kuukausien aikana kaasuvarastot ympäri Euroopan on saatu kohotetuiksi korkealle tasolle. Etenkin jos talvi tulee olemaan lauha, voisivat varastot yhdessä muualta jatkuvien toimitusten kanssa hyvinkin olla riittävästi viemään Euroopan läpi talven. On silti selvää, että kaasun tuonnin Venäjältä pysyessä pysyvämmin vähäisenä tai olemattomana, aiheuttaa se jatkossakin suuria haasteita.  Pohjoismaiden onneksi emme ole lähellekään yhtä riippuvaisia kaasusta kuin Manner-Eurooppa, mutta nousun vaikutus näkyy meilläkin rajusti, koska markkina-alueet ovat siirtoyhteyksien kautta linkittyneinä toisiinsa.

Tulevaa vuotta ennakoivat futuurihinnat ovat Pohjoismaisen systeemihinnan osalta yli nelinkertaistuneet vuoden alusta. Samanaikaisesti Pohjoismainen hinta on vain reilun kolmanneksen Saksan hintatasosta. Markkinahinnan kohotessa myös hinta-alueiden väliset erot ovat kasvaneet lähes samassa suhteessa. Syyskuussa Suomen aluehintaero toteutui hyvinkin maltillisena (2,71 €/MWh). On silti selvää, että jatkossakin kuukausikohtaiset hintaerot voivat vaihdella hyvinkin voimakkaasti. Lokakuun osalta näyttää jo tässä vaiheessa varmalta, että hintaero tulee toteutumaan kohtuullisen korkeana. Keskeisimpinä tekijöinä hintaeron nousun taustalla aiempia odotuksia vähäisempi tuotanto Loviisa 1 ja Olkiluoto 3 yksiköistä.  Lähitulevaisuudessa suurin aluehintaeroon vaikuttava tekijä on Olkiluoto 3:n testijakson eteneminen ja Loviisa 1 yksikön paluu. Edellisten lisäksi myös tuulivoiman toteutuvalla tuotannolla tulee olemaan huomattavan suuri merkitys Suomen aluehinnalle.

Hintakiinnityksistä suojaa

Haluamme osaltamme korostaa, että tässä markkinatilanteessa kaikkien sähkönkäyttäjien kannattaa miettiä, millä ratkaisuilla omaa sähkönkäyttöään voi pienentää, koska tällä on suora vaikutus sähkölaskun suuruuteen. Sähkönkäytön tuntivaihtelusta aiheutuvaa kustannusta voi pienentää rajoittamalla sähkönkäyttöä erityisesti Nord Pool Spot markkinan kalliiden tuntihintojen aikana. Välillisesti kulutuksen vähentäminen laskee myös sähkön markkinahintaa, jolloin säästöä tulee tätäkin kautta. Mikäli ennustettu sähkönkäyttönne tulee muuttumaan oleellisesti, niin pyydämme tiedottamaan siitä meille asiakaspalvelu@venienergia.fi. Tulevaisuuden osalta turvaa antaa se, että aiemmin tehdyt suojaukset ovat tällä hetkellä selkeästi nykyistä markkinaa alhaisemmat. Työskentelemme haastavasta markkinasta huolimatta jatkuvasti sen eteen, että voimme toimittaa asiakkaillemme hyvää ja kilpailukykyistä palvelua myös tulevina vuosina.

 

 

Sähkömarkkinakatsaus 30.8.2022

Euroopan energiakriisi on syventynyt kesän aikana, ja markkina sekä alueen maat ovat historiallisen murroksen alussa yrittäessään ratkoa Euroopan energiapolitiikassa toteutunutta massiivista Venäjä-riskiä. Markkinoilla on nähty edellisten kahden vuoden aikana äärimmäisiä hintaliikkeitä, joiden aikana hankintamallimme arvo on näkynyt erittäin kilpailukykyisenä sähkönhintana asiakkaillemme. Tänä vuonna asiakkaamme ovat maksaneet keskimäärin 65% vähemmän sähköstään toteutuneeseen markkinahintaan nähden. Vuoden viimeinen kvartaali ja myös ensi vuosi tulevat tämän hetken ennusteilla toteutumaan selkeästi alle markkinahinnan. Tulevien jaksojen hintaennusteiden osalta voitte seurata kehitystä asiakasportaalimme kautta. Tarvittaessa asiantuntijamme auttavat teitä budjettihintojen määrityksessä. Tällä hetkellä on kuitenkin hyvä tiedostaa, että vaikka ennusteet ennakoivat markkinahintaa alhaisempaa toteumaa, niin hintaennusteisiin liittyy oleellinen riski, koska markkinahintojen vaihtelu on ennennäkemättömän suurta.

 

Venäjäriski ja markkinatilanne

Yhteinen nimittäjä kriisille on Eurooppaan tuotava venäläinen maakaasu. Venäjä on rajoittanut Eurooppaan vietävän kaasun määrän noin viidennekseen normaalista. Markkinoilla on ollut pelko tuonnin loppumisesta kokonaan. Se olisi erittäin haastava tilanne, koska lyhyellä aikavälillä tätä on äärimmäisen vaikea korvata, ja edellyttäisi näkemyksemme mukaan merkittävää kaasun käytön vähentämistä Euroopassa. Kaasun osuus EU:n primäärienergian (jalostamaton luonnonenergia) kulutuksesta on neljänneksen osuudella merkittävä. Kaasusta noin 40% tuodaan Venäjältä. Kaikesta Euroopassa käytettävästä kaasusta vain 25% käytetään sähköntuotantoon, loput 75% käytetään lämmitykseen ja teollisuuden tarpeisiin. Pohjoismaat eivät ole lähellekään yhtä riippuvaisia kaasusta kuin Manner-Eurooppa, mutta nousun vaikutus näkyy meilläkin rajusti, koska markkina-alueet ovat siirtoyhteyksien kautta linkittyneinä toisiinsa.

Tulevaa vuotta ennakoivat futuurihinnat ovat Pohjoismaisen systeemihinnan osalta yli viisinkertaistuneet vuoden alusta. Samanaikaisesti Pohjoismainen hinta on vain vajaa kolmannes Saksan hintatasosta. Markkinahinnan kohotessa myös hinta-alueiden väliset erot ovat kasvaneet lähes samassa suhteessa. Heinäkuussa Suomen aluehintaero kohosi ennätyslukemiinsa, ja tämä näkyi myös osin asiakkaidemme korkeampana laskutushintana. Suomen alueen hintaa kesällä nostaneita tekijöitä olivat Olkiluodon ensimmäisen reaktorin pitkä toimintakatko, Olkiluoto 3:n testijakson keskeytyminen koko heinäkuun ajaksi, toukokuussa päättynyt sähköntuonti Venäjältä sekä matala tuulituotanto. Lähitulevaisuudessa suurin aluehintaeroon vaikuttava tekijä on Olkiluoto 3:n testijakson eteneminen. Viimeisimmän suunnitelman mukaan laitos tuottaisi merkittäviä määriä sähköä elokuun lopusta eteenpäin.

Hintakiinnityksistä suojaa

Haluamme osaltamme korostaa, että tässä markkinatilanteessa kaikkien sähkönkäyttäjien kannattaa miettiä, millä ratkaisuilla omaa sähkönkäyttöään voi pienentää, koska tällä on suora vaikutus sähkölaskun suuruuteen. Sähkönkäytön tuntivaihtelusta aiheutuvaa kustannusta voi pienentää rajoittamalla sähkönkäyttöä erityisesti Nord Pool Spot markkinan kalliiden tuntihintojen aikana. Välillisesti kulutuksen vähentäminen laskee myös sähkön markkinahintaa, jolloin säästöä tulee tätäkin kautta. Mikäli ennustettu sähkönkäyttönne tulee muuttumaan oleellisesti, niin pyydämme tiedottamaan siitä meille asiakaspalvelu@venienergia.fi. Tulevaisuuden osalta turvaa antaa se, että aiemmin tehdyt suojaukset ovat tällä hetkellä selkeästi nykyistä markkinaa alhaisemmat. Työskentelemme haastavasta markkinasta huolimatta jatkuvasti sen eteen, että voimme toimittaa asiakkaillemme hyvää ja kilpailukykyistä palvelua myös tulevina vuosina.

 

Sähkömarkkinakatsaus 15.12.2021

Kesästä 2021 lähtien pohjoismaisten sähkömarkkinoiden (Nord Pool) tukkumarkkinoiden hinnat (Spot) ovat pysytelleet selvästi normaalia korkeammilla tasoilla. Talveen tultaessa nouseva kehitys on vain kiihtynyt ja olemme nähneet myös aivan poikkeuksellisen suuria hintapiikkejä. Hintatasot ja hintojen vaihtelu ovat olleet suurinta koko pohjoismaisen tukkumarkkinan historiassa.

VENI Energian asiakkaana olet kuitenkin hyvin suojautunut pahimmilta markkinoiden hintapiikeiltä. Valitun palvelumallin ja hankintastrategian mukaisesti olemme suojanneet hankintanne joko osittain tai kokonaan hyvissä ajoin ennen markkinahintojen nousua. Tukkumarkkinan raju hintamyllerrys ei siten näy asiakkaidemme sähkölaskuissa läheskään täydellä voimalla. Asiakkaanamme saatte myös tulevan talven aikana tukkumarkkinahintaa halvempaa sähköä. Tarvittaessa asiantuntijamme kertovat teille lisää viimeaikaisen uutisoinnin vaikutuksista juuri teidän hankintanne osalta.

Tukkumarkkinoiden korkeat hinnat heijastuvat vahvasti myös lähiajan hintaodotuksiin. Finanssimarkkinoiden hintanoteeraukset läpi talven 2021-2022 ovat ennätyskorkealla. Kohti kesää 2022 mentäessä hintojen odotetaan lähestyvän pitkän aikavälin tyypillisiä tasoja, mutta pysyttelevän silloinkin niiden yläpuolella.

Nousun taustalla on vaikuttavat erityisesti kallistunut fossiilisen energian tuotantokustannus ja kylmän sään vauhdittama sähkön kysynnän kasvu. Pohjoismaissa tulevan kvartaalin hintaodotus on nelikertaistunut ja vastaavasti Manner-Euroopassa sähkönhinnat ovat viisinkertaistuneet tulevan talven osalta. Sähkönhintaan vaikuttavista tekijöistä päästöoikeuden hinta on noussut kaikkien aikojen huippulukemiin, ollen nyt nelinkertainen vuodentakaiseen nähden ja kaasun hinta on talvikauden osalta jopa kahdeksankertainen.

Alla olevassa kuvaajassa on esitelty tukkumarkkinoiden toteutuneita ja odotettuja hintoja (Suomi, kk-keskiarvo). Joulukuun 2021 ja vuoden 2022 osalta esitetyt luvut ovat arvioita ja perustuvat markkinahintoihin (15.12.2021).

Kuvaaja kertoo vuoden 2021 (punainen viiva) spot-kehityksen olleen poikkeuksellinen. Vuoden 2022 ennuste (musta viiva) ennakoi tilanteen myös jatkuvan haastavana läpi kevään 2022.  Siihen, että palaako markkina normaalimpaan tilaan kesään 2022 tultaessa, tulee vaikuttamaan hyvin paljon raaka-aine- ja päästömarkkinoiden tilanne silloin.

Korkean systeemihinnan ohella vuotta 2021 on leimannut hinta-alueiden eriytyminen ennen näkemättömällä tavalla erityisesti Norjan ja Ruotsin sisällä.  Suomen aluehintaero on marraskuun loppuun mennessä toteutunut sangen maltillisena, mutta joulukuu tulee toteumaan oleellisesti kalliimpana. Joulukuun hinnannoususta huolimatta 2021 keskimääräinen aluehintaero tulee toteutumaan kohtuullisena.

Tämän hetken näkemyksen mukaan aluehintaeroa voi syntyä merkittävästi myös ensi vuoden alussa. Paljon tulee kuitenkin riippumaan lämpötilan kehityksestä ja sen myötä toteutuvasta sähkön kulutuksesta. Positiivisena uutisena Suomen alueen hintaeronäkymiin liittyen tuli TVO:n viimeviikkoinen ilmoitus, jonka mukaan uuden Olkiluoto 3 ydinvoimalaitoksen testikäyttö näyttäisi alkavan ilmoitettua aikaisemmin. 1600 MW:n voimalaitoksen tuotannon odotetaan hillitsevän Suomen aluehintaa merkittävästi. Täysimääräistä tuotantoa ei kuitenkaan OL3:sta odoteta saatavan ennen kevättä.

 

VENI ENERGIA JA GREENE FINLAND YHDISTYVÄT

Greene Finland ja VENI Energy Group ovat sopineet kaupasta, jossa koko Greene Finland Oy:n osakekanta siirtyy VENI Energia Oy:n omistukseen. Tällä kaupalla VENI Energy Group vahvistaa entisestään asemaansa yritysten sekä julkisen sektorin sähkönhankintapalveluiden johtavana tuottajana Pohjoismaissa.

Kaupan jälkeen VENI Energy Group tuottaa sähkönhankintapalvelua 35 000 asiakkaalle ja hankkii vuosittain 8,5 TWh sähköä Pohjoismaisille yrityksille ja julkiselle sektorille. Tulevaisuudessakin meillä on vahva tahtotila kasvattaa ja kehittää toimintaamme asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme suuntaan.

Lisätietoja antavat

VENI Energia Oy: Ilkka Salonen, 040 720 9901 ja Arto Peltola, 0400 280 809

 

 

Nimityksiä 10/2020

Service Specialist Pauliina Amnell on aloittanut 1.10.2020 backoffice-tehtävissä ja Service Specialist Jerry Kallio 12.11.2020 asiakaspalvelutehtävissä.

Pauliina Amnell

 

 

 

Jerry Kallio

 

Nimityksiä 6/2020

Jan-Erik Forsström on aloittanut 15.6.2020 backoffice-tehtävissä. Salkunhoitajaksi on valittu Antti Heikkilä, joka on aloittanut tehtävässään 3.8.2020.

Jan Forsström

Nimityksiä 3/2020

Asiakasmäärämme kasvaessa nopeasti VENI vahvistaa resurssejaan. Maaliskuussa Jada Ronimus-Aho ja Heidi Piittinen  ovat aloittaneet asiakaspalvelussa ja backofficessa, Erika Romo taloustiimissä.

 

 

 

 

 

Antti Heikkilä
Jada Ronimus-Aho
Heidi Piittinen
Erika Romo

VENI ja Suomen Yrittäjät yhteistyöhön

VENI ja Suomen Yrittäjät ovat 13.11.2019 tehneet Yrittäjien jäsenetuja koskevan puitesopimuksen. Olemme nyt Suomen Yrittäjien valtakunnallinen yhteistyökumppani sähkönhankintaan liittyvissä asioissa ja tarjoamme siihen liittyviä jäsenetuja heidän jäsenilleen.

Suomen Yrittäjien jäsenedun saat käyttöösi soittamalla VENIn asiakaspalveluun 020 741 4110 tai lähettämällä sähköpostia osoitteella asiakaspalvelu@venienergia.fi.

Nimityksiä 11/2019

VENI Energia vahvistaa kenttämyyntiään. Marraskuussa ovat myyntitiimiimme liittyneet Marko Kari (Kirkkonummi), Toni Nyman (Espoo) ja Ville Räntilä (Hämeenlinna)

Susanna Passila aloittaa VENI Energian asiakaspalvelu ja back office -tiimissä 1.1.2020. Susanna siirtyy VENIlle Hämeenlinnan kaupungin palveluksesta.

Nimityksiä 4/2019

Ranja Ahlroth ja Raija Säteri ovat aloittaneet VENI Energian asiakaspalvelutiimissä 15.4. alkaen. Sekä Ranjalla että Raijalla on vahva asiakaspalvelutausta ja he vahvistavat osaamisellaan asiakaspalvelumme palvelukykyä.

Jari-Pekka Laulainen on nimitetty myyntipäälliköksi Jyväskylän alueelle 29.4.2019 alkaen. Aiemmin Jari-Pekka on ollut useissa tehtävissä Tommi Mäkinen Racing Oy:n palveluksessa.

Nimityksiä 1/2019

VENI Energia on nimittänyt Minna Vierun Business Controlleriksi vastaamaan Suomen yhtiöiden taloushallinnosta 1.1.2019 alkaen. Minna siirtyy VENI:lle AinaCom Oy:n talousjohtajan tehtävästä.

Asiakasmäärän kasvu 1/2019

VENI Energian asiakasmäärä on kasvanut jo yli 40.000 asiakkaaseen teollisuuden, julkisen sektorin ja liike-elämän saralla.

Nimityksiä 12/2018

Kauppatieteiden maisteri Jouni Tuomaala on nimitetty salkunhoitajaksi VENI Energialle. Hän on aloittanut tehtävässään 1.12.2018 alkaen. Jounilla on pitkä energia-alan kokemus salkunhoidosta ja markkina-analyysista.

Yritysmuutokset 11/2017 – 1/2018

Nykyisin konserni muodostuu useista yhtiöistä. Marraskuussa 2017 VENI Energia -konserni hankki omistukseensa Enegia Market Services Oy:n, joka on johtava pk-yritysten sähkönhankintapalvelun tarjoaja Suomessa, sekä sen tytäryhtiön Enegia Sweden AB:n.

Tammikuussa 2018 Enegia Market Services Oy:n nimi muuttui VENI Energia Oy:ksi osana koko konsernin nimenmuutosta kevään 2018 aikana.

Securing energy for your business