Uutiset

POIKKEUKSELLISET AJAT SÄHKÖMARKKINOILLA

Sähkömarkkinakatsaus 15.12.2021

Kesästä 2021 lähtien pohjoismaisten sähkömarkkinoiden (Nord Pool) tukkumarkkinoiden hinnat (Spot) ovat pysytelleet selvästi normaalia korkeammilla tasoilla. Talveen tultaessa nouseva kehitys on vain kiihtynyt ja olemme nähneet myös aivan poikkeuksellisen suuria hintapiikkejä. Hintatasot ja hintojen vaihtelu ovat olleet suurinta koko pohjoismaisen tukkumarkkinan historiassa.

VENI Energian asiakkaana olet kuitenkin hyvin suojautunut pahimmilta markkinoiden hintapiikeiltä. Valitun palvelumallin ja hankintastrategian mukaisesti olemme suojanneet hankintanne joko osittain tai kokonaan hyvissä ajoin ennen markkinahintojen nousua. Tukkumarkkinan raju hintamyllerrys ei siten näy asiakkaidemme sähkölaskuissa läheskään täydellä voimalla. Asiakkaanamme saatte myös tulevan talven aikana tukkumarkkinahintaa halvempaa sähköä. Tarvittaessa asiantuntijamme kertovat teille lisää viimeaikaisen uutisoinnin vaikutuksista juuri teidän hankintanne osalta.

Tukkumarkkinoiden korkeat hinnat heijastuvat vahvasti myös lähiajan hintaodotuksiin. Finanssimarkkinoiden hintanoteeraukset läpi talven 2021-2022 ovat ennätyskorkealla. Kohti kesää 2022 mentäessä hintojen odotetaan lähestyvän pitkän aikavälin tyypillisiä tasoja, mutta pysyttelevän silloinkin niiden yläpuolella.

Nousun taustalla on vaikuttavat erityisesti kallistunut fossiilisen energian tuotantokustannus ja kylmän sään vauhdittama sähkön kysynnän kasvu. Pohjoismaissa tulevan kvartaalin hintaodotus on nelikertaistunut ja vastaavasti Manner-Euroopassa sähkönhinnat ovat viisinkertaistuneet tulevan talven osalta. Sähkönhintaan vaikuttavista tekijöistä päästöoikeuden hinta on noussut kaikkien aikojen huippulukemiin, ollen nyt nelinkertainen vuodentakaiseen nähden ja kaasun hinta on talvikauden osalta jopa kahdeksankertainen.

Alla olevassa kuvaajassa on esitelty tukkumarkkinoiden toteutuneita ja odotettuja hintoja (Suomi, kk-keskiarvo). Joulukuun 2021 ja vuoden 2022 osalta esitetyt luvut ovat arvioita ja perustuvat markkinahintoihin (15.12.2021).

Kuvaaja kertoo vuoden 2021 (punainen viiva) spot-kehityksen olleen poikkeuksellinen. Vuoden 2022 ennuste (musta viiva) ennakoi tilanteen myös jatkuvan haastavana läpi kevään 2022.  Siihen, että palaako markkina normaalimpaan tilaan kesään 2022 tultaessa, tulee vaikuttamaan hyvin paljon raaka-aine- ja päästömarkkinoiden tilanne silloin.

Korkean systeemihinnan ohella vuotta 2021 on leimannut hinta-alueiden eriytyminen ennen näkemättömällä tavalla erityisesti Norjan ja Ruotsin sisällä.  Suomen aluehintaero on marraskuun loppuun mennessä toteutunut sangen maltillisena, mutta joulukuu tulee toteumaan oleellisesti kalliimpana. Joulukuun hinnannoususta huolimatta 2021 keskimääräinen aluehintaero tulee toteutumaan kohtuullisena.

Tämän hetken näkemyksen mukaan aluehintaeroa voi syntyä merkittävästi myös ensi vuoden alussa. Paljon tulee kuitenkin riippumaan lämpötilan kehityksestä ja sen myötä toteutuvasta sähkön kulutuksesta. Positiivisena uutisena Suomen alueen hintaeronäkymiin liittyen tuli TVO:n viimeviikkoinen ilmoitus, jonka mukaan uuden Olkiluoto 3 ydinvoimalaitoksen testikäyttö näyttäisi alkavan ilmoitettua aikaisemmin. 1600 MW:n voimalaitoksen tuotannon odotetaan hillitsevän Suomen aluehintaa merkittävästi. Täysimääräistä tuotantoa ei kuitenkaan OL3:sta odoteta saatavan ennen kevättä.

 

VENI ENERGIA JA GREENE FINLAND YHDISTYVÄT

Greene Finland ja VENI Energy Group ovat sopineet kaupasta, jossa koko Greene Finland Oy:n osakekanta siirtyy VENI Energia Oy:n omistukseen. Tällä kaupalla VENI Energy Group vahvistaa entisestään asemaansa yritysten sekä julkisen sektorin sähkönhankintapalveluiden johtavana tuottajana Pohjoismaissa.

Kaupan jälkeen VENI Energy Group tuottaa sähkönhankintapalvelua 35 000 asiakkaalle ja hankkii vuosittain 8,5 TWh sähköä Pohjoismaisille yrityksille ja julkiselle sektorille. Tulevaisuudessakin meillä on vahva tahtotila kasvattaa ja kehittää toimintaamme asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme suuntaan.

Lisätietoja antavat

VENI Energia Oy: Ilkka Salonen, 040 720 9901 ja Arto Peltola, 0400 280 809

 

 

Nimityksiä 10/2020

Service Specialist Pauliina Amnell on aloittanut 1.10.2020 backoffice-tehtävissä ja Service Specialist Jerry Kallio 12.11.2020 asiakaspalvelutehtävissä.

Pauliina Amnell

 

 

 

Jerry Kallio

 

Nimityksiä 6/2020

Jan-Erik Forsström on aloittanut 15.6.2020 backoffice-tehtävissä. Salkunhoitajaksi on valittu Antti Heikkilä, joka on aloittanut tehtävässään 3.8.2020.

Jan Forsström

Nimityksiä 3/2020

Asiakasmäärämme kasvaessa nopeasti VENI vahvistaa resurssejaan. Maaliskuussa Jada Ronimus-Aho ja Heidi Piittinen  ovat aloittaneet asiakaspalvelussa ja backofficessa, Erika Romo taloustiimissä.

 

 

 

 

 

Antti Heikkilä
Jada Ronimus-Aho
Heidi Piittinen
Erika Romo

VENI ja Suomen Yrittäjät yhteistyöhön

VENI ja Suomen Yrittäjät ovat 13.11.2019 tehneet Yrittäjien jäsenetuja koskevan puitesopimuksen. Olemme nyt Suomen Yrittäjien valtakunnallinen yhteistyökumppani sähkönhankintaan liittyvissä asioissa ja tarjoamme siihen liittyviä jäsenetuja heidän jäsenilleen.

Suomen Yrittäjien jäsenedun saat käyttöösi soittamalla VENIn asiakaspalveluun 020 741 4110 tai lähettämällä sähköpostia osoitteella asiakaspalvelu@venienergia.fi.

Nimityksiä 11/2019

VENI Energia vahvistaa kenttämyyntiään. Marraskuussa ovat myyntitiimiimme liittyneet Marko Kari (Kirkkonummi), Toni Nyman (Espoo) ja Ville Räntilä (Hämeenlinna)

Susanna Passila aloittaa VENI Energian asiakaspalvelu ja back office -tiimissä 1.1.2020. Susanna siirtyy VENIlle Hämeenlinnan kaupungin palveluksesta.

Nimityksiä 4/2019

Ranja Ahlroth ja Raija Säteri ovat aloittaneet VENI Energian asiakaspalvelutiimissä 15.4. alkaen. Sekä Ranjalla että Raijalla on vahva asiakaspalvelutausta ja he vahvistavat osaamisellaan asiakaspalvelumme palvelukykyä.

Jari-Pekka Laulainen on nimitetty myyntipäälliköksi Jyväskylän alueelle 29.4.2019 alkaen. Aiemmin Jari-Pekka on ollut useissa tehtävissä Tommi Mäkinen Racing Oy:n palveluksessa.

Nimityksiä 1/2019

VENI Energia on nimittänyt Minna Vierun Business Controlleriksi vastaamaan Suomen yhtiöiden taloushallinnosta 1.1.2019 alkaen. Minna siirtyy VENI:lle AinaCom Oy:n talousjohtajan tehtävästä.

Asiakasmäärän kasvu 1/2019

VENI Energian asiakasmäärä on kasvanut jo yli 40.000 asiakkaaseen teollisuuden, julkisen sektorin ja liike-elämän saralla.

Nimityksiä 12/2018

Kauppatieteiden maisteri Jouni Tuomaala on nimitetty salkunhoitajaksi VENI Energialle. Hän on aloittanut tehtävässään 1.12.2018 alkaen. Jounilla on pitkä energia-alan kokemus salkunhoidosta ja markkina-analyysista.

Yritysmuutokset 11/2017 – 1/2018

Nykyisin konserni muodostuu useista yhtiöistä. Marraskuussa 2017 VENI Energia -konserni hankki omistukseensa Enegia Market Services Oy:n, joka on johtava pk-yritysten sähkönhankintapalvelun tarjoaja Suomessa, sekä sen tytäryhtiön Enegia Sweden AB:n.

Tammikuussa 2018 Enegia Market Services Oy:n nimi muuttui VENI Energia Oy:ksi osana koko konsernin nimenmuutosta kevään 2018 aikana.

Securing energy for your business