Sähkönhankinta

Sähkönhankinta ja riskienhallinta pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla

VENI Energy Group on Pohjoismaiden johtava sähkönhankinta- ja riskienhallintapalveluiden tuottaja yrityksille.

Lähes 30 vuoden kokemuksella hallinnoimme Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa yli 48 000 asiakasta, joiden kokonaiskulutus on yli 11 miljardia kWh vuodessa. VENI:n pohjoismainen asiantuntijatiimi hallitsee tätä volyymia laajan asiantuntemuksen ja näkemyksen pohjalta Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden riskeistä ja mahdollisuuksista.

Eri palveluissamme asiantuntijatiimimme analysoi jatkuvasti markkinoita arvioidakseen, milloin ja miten paljon asiakkaidemme hintoja tulisi suojata, sekä mistä ja miten sähkö asiakkaillemme hankitaan. Kaikissa palveluissamme huomioidaan ympäristöjalanjälki hankkimalla ympäristöystävällistä energiaa. Kauttamme asiakas saa laajan kirjon palveluita sähkön alkuperän varmentamiseksi.

Palveluidemme avulla asiakkaamme vähentävät sähkönoston riskejä, samalla tavoitteena on varmistaa pitkän aikavälin kilpailukykyiset hinnat ja ehdot. Seuraamalla markkinoita lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, VENI toteuttaa sähkönhankinnan ja riskienhallinnan suojatakseen asiakkaitamme markkinoiden epävakaudelta ja nopeilta hintamuutoksilta.

 

 

”Yhdistämällä asiakkaat suuriin yhteisiin salkkuihin, annamme pk-yrityksille samat mahdollisuudet markkinoilla kuin suurille teollisille kuluttajille.”

 

Ratkaisut sähkönhankintaan

Salkunhallintapalvelu

Vuodesta 2006 lähtien olemme tarjonneet asiakkaillemme salkunhallintapalvelua, jossa avaintekijä on yhteishankinta suurelle määrälle volyymia. Yhdistämällä asiakkaat suuriin yhteisiin salkkuihin, annamme pk-yrityksille samat mahdollisuudet markkinoilla kuin suurille teollisille kuluttajille. Suurille asiakassalkuille rakennamme vähitellen suojauksia tulevaisuuteen, käyttämällä erilaisia sopimuksia ja ​​tuotteita sähkönhankinnan sekä riskienhallinnan optimoimiseksi.

Suojattu hinta on tyypillisesti tulos 36 kuukauden aktiivisesta salkunhoidosta. Ajan mittaan tämä on osoittanut vähentävän asiakkaidemme riskiä äkillisissä hintavaihteluissa, ja samalla tarjonnut asiakkaillemme vakaamman ja kilpailukykyisemmän sähkön hinnan. Palvelussa asiakas voi valita nopeammin markkinanhinnan muutoksiin reagoivan strategian, jolloin pyrimme turvaamaan ennustettavan ja kilpailukykyisen hinnan, jossa on mahdollisuus alempaan hintaan, mikäli markkinahinta laskee. Mikäli markkinaolosuhteet ovat suotuisat, voimme suojata odotetun kulutuksen täysin seuraavan 1–3 kvartaalin ajalle ja näin taata asiakkaillemme kiinteän hintakaton kyseiselle ajanjaksolle.

Mikäli asiakas tavoittelee vakaampaa hintakehitystä pidemmälle aikavälille ja hinnan reagointi alaspäin ei ole määrittävä tekijä, asiakas voi valita strategian, jossa tavoitteena on nostaa suojaustasoja pidemmälle tulevaisuuteen ja tätä kautta ennakoitavuus on parempi.

Salkunhallintapalvelun hyödyt:

 • Ammattimainen ja ulkoistettu sähkönhankinta, jolloin asiakkaat voivat keskittyä täysin omaan ydinliiketoimintaansa.
 • Optimoidut hankintastrategiat, asiakkaan toiveen mukaisesti (kuvattu yllä).
 • Kilpailukykyiset ehdot suuren yhteishankintavolyymin ansiosta. Sähkön toimitus ja laskutus tapahtuu fyysisten toimittajien kautta, kun taas hintasuojaukset tehdään suurten tukkumarkkinatoimijoiden kanssa.
 • Vähentääksemme asiakkaidemme kustannuksia hyödynnämme aktiivisesti markkinahintojen laskukausia, tekemällä suojauksia tulevien vuosien toimituksille.
 • Asiakkaamme saavat vuosittain alkuperätakuutodistukset pienentyneestä ympäristöjalanjäljestään VENI:n asiakkaana.
 • Asiakasportaalimme kautta asiakkaamme voivat seurata sekä toteutuneita että ennustettuja hintoja, kustannuksia ja kulutusta.

Räätälöity hankinta

Räätälöity hankinta on salkunhallintaan perustuva palvelu, jossa sähkönhankintastrategia räätälöidään kohdennetusti asiakkaan tarpeisiin. Palvelu on suunnattu suurille sähkönkuluttajille, joiden sähkönkulutus on vähintään 8 GWh vuodessa. Palvelun ydin on tunnistaa asiakkaan riskit ja tarpeet suhteessa sähkömarkkinan hintojen vaihteluun ja rakentaa räätälöity hankintastrategia tämän pohjalta. Koska kyseessä on asiakaskohtainen ja räätälöity palvelu, asiakas voi olla mukana päätöksenteossa ja hankintastrategian luomisessa tai ulkoistaa tämän kokonaisuudessaan salkunhoitajillemme. Palvelun kautta asiakkaamme pääsevät käsiksi kaikkiin relevantteihin markkinoihin ja suojaustuotteisiin.

Räätälöidyn hankinnan hyödyt:

 • Sähkönhankinta räätälöitynä asiakkaan tarpeisiin ja riskiprofiiliin.
 • Nimetty ja kokenut salkunhoitaja.
 • Jatkuva markkina-analyysien, hankintastrategioiden ja suojausmahdollisuuksien seuranta.
 • Säännölliset tapaamiset salkunhoitajan kanssa, joissa käydään läpi riskit, mandaatit ja suojausstrategiat sekä markkinatilanne.
 • Asiakasportaalimme kautta asiakkaamme voivat seurata sekä toteutuneita että ennustettuja hintoja, kustannuksia ja kulutusta.
 • Asiakkaat voivat vaikuttaa ympäristöjalanjälkeensä määrittelemällä sähkönkulutukseensa liittyvä alkuperätakuiden hankinnan suuntaviivat.

Kilpailutus & hinnankiinnitys -palvelu

Kyseessä on räätälöity palvelu, jossa VENI kilpailuttaa asiakkaan sähkönkulutuksen markkinoiden eri toimittajien kesken. Sovitun strategian mukaan VENI päättää yksin tai yhdessä asiakkaan kanssa, milloin ja kuinka paljon asiakkaan volyymista suojataan. Toimittajat tekevät tarjoukset marginaalista, jonka he tarvitsevat toimituksiin ja kunkin asiakkaan kulutuksen hallintaan. VENI hyväksyy houkuttelevimman tarjouksen marginaalin ja tarjouksen muiden ehtojen perusteella ja asiantuntijatiimimme hoitaa sähkön hankinnan tekemällä kiinnityksiä tulevien hintojen suojaamiseksi, kun lyhyen ja pitkän aikavälin markkinat katsotaan houkutteleviksi. Kilpailutus & hinnankiinnitys -palvelussa tavoite on vähentää riskejä ja varmistaa asiakkaillemme ennakoitavat ja matalat sähkökustannukset.

Oletko julkinen toimija?

Kilpailutus & hinnankiinnitys -palvelu täyttää kaikki julkisten hankintojen säännökset ja
soveltuu siksi erityisen hyvin julkisille asiakkaille.

Kilpailutus & hinnankiinnitys -palvelun hyödyt:

 • Julkinen kilpailutus mahdollista.
 • Marginaalit ja ehdot kilpailutetaan, ja paras tai muuten sopivin tarjous valitaan.
 • Aktiivinen sähkönhankinta, joka perustuu markkinasignaaleihin ja VENI:n
  osaamiseen.
 • Nimetty salkunhoitaja.
 • Sähkön hinta voidaan suojata ennen toimitusta asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan.
 • Parempi sähkökustannusten budjetoitavuus.
 • Asiakasportaalimme kautta asiakkaamme voivat seurata sekä toteutuneita että ennustettuja hintoja, kustannuksia ja kulutusta.
 • Asiakkaat voivat vaikuttaa ympäristöjalanjälkeensä määrittelemällä
  sähkönkulutukseensa liittyvä alkuperätakuiden hankinnan suuntaviivat.

Securing energy for your business