VENI Energy Groupin tietosuojalausunto

VENI Energy Groupin tietosuojalausunto

Tässä tietosuojalausunnossa kerrotaan, miten VENI Energy Group kerää ja käyttää henkilökohtaisia tietoja toiminnassaan.

Henkilötiedot ovat tietoja, jotka voidaan yhdistää yksittäiseen henkilöön. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, asuinpaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, energiankulutus tai IP-osoite.

Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan henkilötietojen keräämistä, rekisteröintiä, kopioimista, yhdistämistä, tallettamista, ja luovuttamista.

VENI Energy Group ja sen edustajana toimiva toimitusjohtaja vastaavat vastaanottamiensa henkilökohtaisten tietojen käsittelemisestä. Mikäli päivittäinen vastuu on delegoitu, siitä on ilmoitettu kussakin kohdassa erikseen. Delegointi käsittää vain tehtävät, ei vastuuta.

Verkkopohjainen henkilötietojen käsittely

Päivittäinen vastuu siitä, miten VENI Energy Group käsittelee henkilötietoja VENI Energy Groupin verkkosivustoilla, kuuluu sivustovastaavalle, jollei jäljempänä toisin mainita. Sivustolla vierailevat henkilöt voivat luovuttaa henkilötietojaan vapaaehtoisesti erilaisten palvelujen, kuten yhteydenoton ja uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä. Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön antamalle suostumukselle, jollei toisin ole mainittu.

VENI Energy Group on vastuussa verkkosivustonsa sisällöstä. Kun napsautat sivuston yläreunassa olevaa Login-painiketta, poistut sivustoltamme ja siirryt sen yrityksen sivustolle, joka omistaa kyseisen palvelun. Tämä yritys vastaa henkilötietojen käsittelystä omalla verkkosivustollaan ja voi käyttää muita analyysimenetelmiä ja tallentaa muita tietoja kuin VENI Energy Group.

Uutiskirje

Voit halutessasi tilata uutiskirjeen, jolloin saat sähköpostiviestin aina, kun julkaisemme uutta sisältöä verkkosivustollamme. Jotta voimme lähettää sähköpostiviestejä, sinun on rekisteröitävä sähköpostiosoite. Sähköpostiosoite tallennetaan tietokantaan. Sitä ei luovuteta muille ja se poistetaan, jos peruutat tilauksen. Sähköpostiosoite poistetaan myös silloin, kun saamme tiedon siitä, että kyseinen osoite ei enää ole käytössä.

Puhelin ja sähköposti

VENI Energy Group käyttää sähköpostia ja puhelinta päivittäisessä toiminnassaan viestiessään asiakkaiden, mahdollisten asiakkaiden, työntekijöiden ja toimittajien kanssa. Sähköpostin käytön yhteydessä voimme käsitellä henkilötietoja. Sama koskee puhelinkeskusteluja, joiden yhteydessä keskeisiä tietoja voidaan tallentaa. Tarvitsemme näitä tietoja voidaksemme täyttää velvoitteemme rekisteröityä henkilöä kohtaan, jolloin oikeudellinen peruste tietojen käsittelylle on joko suostumus tai sopimuksen täyttäminen.

Kyselytutkimukset

VENI Energy Group käyttää SurveyMonkey-kyselytutkimustyökalua ajoittaisten kyselytutkimusten tekemiseen. Ilmoitamme aina siitä, mikä kyselyn tarkoitus on ja suoritetaanko kysely nimettömänä vai ei. VENI Energy Group ei luovuta tietoja muille eikä käytä tietoja muihin kuin ilmoitettuihin tarkoituksiin.

Evästeet

Evästeet (Cookies) ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi, kun vierailet verkkosivustolla. VENI Energy Group käyttää evästeitä kerätäkseen tietoja VENI Energy Groupin sivustoilla tapahtuneista vierailuista. Näiden tietojen keräämisen tarkoituksena on tuottaa tilastoja, joita voimme käyttää sivustojemme parantamiseen ja kehittämiseen. Tällaisia tilastoja ovat esimerkiksi vierailijoiden määrä eri sivustoilla, vierailun kesto, miltä verkkosivustolta vierailijat tulevat ja mitä selaimia vierailijat käyttävät.

Tiedot käsitellään tunnistamattomassa ja koostetussa muodossa. Tunnistamattomuudella tarkoitetaan, että emme pysty yhdistämään keräämäämme tietoja yksittäiseen käyttäjään. Keräämme IP-osoitteet kokonaisuudessaan, mutta IP-osoitteet tehdään tunnistamattomaksi siten, että vain osoitteen kolmea ensimmäistä numeroryhmää käytetään tilastojen tuottamiseen. Jos esimerkiksi IP-osoite koostuu numeroista 195.159.103.82, käytetään tilastossa vain muotoa 195.159.103.xx. Lisäksi IP-osoitteita käsitellään aggregoidulla tasolla, eli kaikki tiedot yhdistetään ryhmäksi eikä niitä käsitellä erikseen.

Verkkosivustollamme on käytössä Google Analytics -seurantaohjelma. Tämä on Google, Inc.:in tarjoama työkalu, joka on asennettu palveluntarjoajan omalle palvelimelle. VENI Energy Group ei luovuta tämän työkalun avulla kerättyjä tietoja muille toimijoille.

Osoitteesta https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en voit saada lisätietoja siitä, miten voit sallia tai kieltää evästeiden käytön selaimesi asetuksista.

Käytämme seuraavia evästeitä verkkosivustoillamme:

Haku

VENI Energy Group tallentaa tietoja siitä, mitä hakusanoja vierailijat käyttävät hakutoiminnossa. Tämän tarkoituksena on tietopalvelumme parantaminen. Hakukäyttäytymistä koskevat tiedot tallennetaan erilliseen tietokantaan ja ne tallennetaan vain koostetussa muodossa. Vain käytetyt hakusanat tallennetaan, eikä niitä voi yhdistää muihin käyttäjätietoihin, kuten IP-osoitteisiin.

Sisällön jakaminen

Kun jaat sisältöä, tiedot lisätään välittömästi valitsemaasi verkkoyhteisöön. Verkkoyhteisö voi käsitellä tietoja kyseisen verkkoyhteisön kanssa solmimasi sopimuksen mukaisesti. Me emme tallenna tietoa siitä, että olet jakanut sisältöä.

Sivu- ja palvelutoiminnot

Kirjautumista tai hakutoiminnon käyttöä edellyttävissä palveluissa voidaan käyttää evästeitä, joiden avulla voidaan varmistaa, että palvelu tarjoaa oikeat tiedot oikealle henkilölle.

Henkilötietojen tallennus ja suojaaminen

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että suostumuksesi perusteella käsittelemämme henkilötiedot poistetaan, jos peruutat suostumuksesi.

Toimittajamme

VENI Energy Group käyttää ulkoisia palveluntoimittajia, jotka voivat käsitellä henkilötietoja puolestamme. Tässä tapauksessa käsittely tapahtuu antamiemme ohjeiden ja tietojenkäsittelysopimuksen mukaisesti.

Omega Media on VENI Energy Groupin tietojenkäsittelijä ja kaikkien verkkosivustojen kehitykseen, käyttöön ja ylläpitoon liittyvien palvelujen tarjoaja. Verkkosivuston toiminnasta vastaa Amazon palveluntarjoajan alihankkijan ominaisuudessa.

Verkkosivuston kautta kerätyt tiedot tallennetaan palveluntarjoajan omille palvelimille. Vain VENI Energy Groupilla on oikeus käyttää kerättyjä tietoja.

Sinun oikeutesi käsittelemiemme henkilötietojen osalta

Sinulla on oikeus tarkistaa rekisteriimme tallennetut sinua koskevat tiedot. Sinulla on myös oikeus vaatia käsittelemiemme henkilötietojen oikaisemista tai poistamista.

Huomaa, että kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi.

Käsittelemiämme henkilötietoja, tietojen oikaisua tai tietojen poistamista koskevat kysymykset voidaan lähettää osoitteeseen asiakaspalvelu@venienergia.fi

Pyydämme sinua vahvistamaan henkilöllisyytesi tai antamaan lisätietoja ennen kuin voit käyttää oikeuttasi henkilötietojen tarkasteluun. Teemme tämän varmistaaksemme, että henkilökohtaisiin tietoihisi on pääsy vain sinulla eikä kenelläkään muulla, joka esiintyy nimelläsi. 

Valitukset

Jos uskot, että käsittelemme henkilötietoja tavalla, joka poikkeaa tietosuojakäytännössämme kuvaillusta tavasta tai muulla tavoin rikkoo tietosuojalainsäädäntöä, voit tehdä asiasta valituksen tietosuojavaltuutetulle. Lisätietoja valituksen tekemisestä tietosuojavaltuutetulle löytyy Tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta.

Muutokset

Päivitämme säännöllisesti tätä tietosuojalausuntoa sivustollamme tai sivustokäytännöissämme tai lainsäädännössä tapahtuvien muutosten perusteella. Merkittävien muutosten yhteydessä tiedotamme asiasta erikseen niiden palvelujen yhteydessä, joita muutokset koskevat.

Securing energy for your business