VENI Energian tietosuojalausunto

Tässä tietosuojalausunnossa kerrotaan, miten VENI Energia (VENI) kerää ja käyttää henkilökohtaisia tietoja.

Henkilötiedot ovat tietoja ja kuvauksia, jotka voidaan yhdistää yksittäiseen henkilöön. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, asuinpaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, energiankulutus tai IP-osoite. Emme myy henkilötietojasi muille yrityksille.

Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan henkilötietojen keräämistä, rekisteröintiä, kopioimista, yhdistämistä, tallentamista ja luovuttamista.

Tietoa meistä:

VENI Energia Oy on osa VENI Energy Groupia, joka on Pohjoismaiden johtava sähkönhankintapalveluiden toimittaja.

Osoite: Palokunnankatu 26, 13100 Hämeenlinna, Suomi

Yhteydenotot: asiakaspalvelu@venienergia.fi

Henkilötietojen käsittelystä vastaa VENI toimitusjohtajansa välityksellä. Jos päivittäinen vastuu on delegoitu, tästä on ilmoitettu kussakin kohdassa erikseen. Delegointi käsittää vain tehtävät, ei vastuuta.

Verkkopohjainen henkilötietojen käsittely

Sivustovastaava kantaa päivittäisen vastuun siitä, miten VENI käsittelee henkilötietoja VENIn verkkosivustoilla, jollei jäljempänä toisin mainita. Sivustolla vierailevat henkilöt voivat vapaaehtoisesti luovuttaa henkilötietojaan käyttääkseen erilaisia palveluja, joita ovat esimerkiksi ”ota yhteyttä” ja ”tilaa uutiskirje”. Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen, jollei toisin ole mainittu.

VENI on vastuussa verkkosivustonsa sisällöstä. Kun napsautat linkkiä johonkin ulkoiseen palveluun, poistut sivustoltamme ja siirryt sen yrityksen sivustolle, joka omistaa kyseisen palvelun. Tämä yritys vastaa henkilötietojen käsittelystä omalla verkkosivustollaan ja voi käyttää muita analyysimenetelmiä ja tallentaa muita tietoja kuin VENI.

Puhelin ja sähköposti

VENI käyttää sähköpostia ja puhelinta päivittäisessä toiminnassaan viestintään asiakkaiden, mahdollisten asiakkaiden, työntekijöiden ja toimittajien kanssa. Sähköpostin käytön yhteydessä voimme käsitellä ei-arkaluonteisia henkilötietoja. Sama koskee puhelinkeskusteluja, joiden yhteydessä olennaisia tietoja voidaan tallentaa. Tämän käsittelyn oikeudellinen perusta on oikeutettu etumme voida täyttää velvoitteemme rekisteröityä asiakasta kohtaan. 

Asiakkaan yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot tallennetaan turvallisesti sisäisiin asiakastukijärjestelmiimme, eikä niitä luovuteta muille konsernin ulkopuolisille paitsi sellaisille kumppaneille, jotka avustavat palvelun toimittamisessa sopimuksen mukaisesti. 

Joissain tapauksissa asiakkainamme on yksityisiä henkilöitä, normaalisti yritysasiakassopimuksen osana. Niihin liittyy henkilötietoja, joita tarvitsemme voidaksemme rekisteröidä ja laskuttaa näitä asiakkaita.  Nämä tiedot tallennetaan turvatusti sisäiseen asiakasjärjestelmäämme, eikä niitä jaeta muille, konsernimme ulkopuolisille yrityksille, paitsi niille kumppaneillemme, jotka sopimuksen mukaisesti avustavat meitä palvelun toimittamisessa. Tarvitsemme näitä tietoja voidaksemme täyttää velvoitteemme rekisteröityä asiakasta kohtaan, yksityishenkilöt mukaan luettuna, jolloin tietojen käsittelyn oikeudellinen perusta on sopimukseen kuuluvien velvoitteidemme täyttäminen. 

Uutiskirje

Voit halutessasi tilata uutiskirjeen, jolloin saat sähköpostiviestin aina kun julkaisemme uutta sisältöä verkkosivustollamme. Uutiskirjeet lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet jo rekisteröinyt yrityksesi kanssa tehdyssä sopimuksessa, ja sähköpostiosoitetta käsitellään kohdassa ”Puhelin ja sähköposti” kuvatulla tavalla.  

Henkilötietojen tallennus ja suojaaminen

Henkilötietojasi säilytetään turvallisesti niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty.

Kaikki asiakastiedot tallennetaan suojattuina sisäisiin asiakasjärjestelmiimme, ja noudatamme oikeudellisia sääntöjä ja määräyksiä henkilökohtaisten ja yksityisten tietojen tallentamisesta. Henkilöiden yhteystiedot ja muut henkilökohtaiset tiedot poistetaan, kun asiakassuhteen päättymisestä on kulunut jonkin verran aikaa. Henkilötietosi voidaan poistaa myös rutiininomaisesti tietyn passiivisuusjakson jälkeen, tai kun saamme asiakkaalta tiedon, että et enää ole hänen yhteyshenkilönsä, tai muista syistä, kunhan sopimuksen velvoitteiden tarkoituksenmukainen täyttäminen on yhä mahdollista.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että voimme pyynnöstäsi poistaa hyväksyntäsi perusteella käsittelemämme henkilötietosi, jos emme enää tarvitse näitä henkilötietoja muista sopimukseen liittyvistä syistä. 

Palveluntarjoajat

VENI käyttää sekä sisäisiä että ulkoisia alihankkijoita muun muassa huoltotöihin ja teknisiin ratkaisuihin, ja nämä voivat käsitellä henkilötietoja puolestamme. Käsittely tapahtuu ohjeidemme ja solmitun tietojenkäsittelijäsopimuksen mukaisesti.

Joidenkin toimittajiemme tai alihankkijoidemme sijaintimaa saattaa olla ETA-EU-alueen ulkopuolella, tai ne saattavat käyttää alihankkijoita, jotka toimivat ETA-EU-alueen ulkopuolisessa maassa. Siten henkilötietojasi saatetaan siirtää maahan, jonka säädökset eivät tarjoa yhtä vahvaa henkilötietosuojaa kuin Suomen säädökset. Henkilötietojesi turvaamiseksi sellainen tietojen siirto tapahtuu ainoastaan kulloinkin voimassa olevien henkilötietosuojalakien mukaisesti esimerkiksi siten, että solmimme kyseisen toimittajan kanssa EU:n vakiosopimuksen tällaisista tietojen siirroista.

Sinun oikeutesi käsittelemiemme henkilötietojen osalta

Sinulla on oikeus tarkistaa tallentamamme itseäsi koskevat henkilötiedot. Sinulla on myös oikeus vaatia käsittelemiemme henkilötietojen oikaisemista tai poistamista sillä edellytyksellä, ettei meidän tarvitse sopimussyistä säilyttää henkilötietojasi. Joissain tapauksissa voit myös kiistää henkilötietojesi käsittelyn tai vaatia käsittelyn rajoittamista. Koska käsittelemme henkilötietojasi siksi, että se on välttämätöntä sopimuksen velvoitteiden täyttämisiksi, sinulla on oikeus vaatia tietojesi siirtämistä toiselle käsittelystä vastaavalle henkilölle.

Huomaa, että kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi.

Käsittelemiämme henkilötietoja, tietojen oikaisua tai tietojen poistamista koskevat kysymykset voidaan lähettää osoitteeseen asiakaspalvelu@venienergia.fi

Pyydämme sinua vahvistamaan henkilöllisyytesi tai antamaan lisätietoja ennen kuin voit käyttää oikeuttasi henkilötietojen tarkasteluun. Teemme tämän varmistaaksemme, että henkilökohtaisiin tietoihisi on pääsy vain sinulla eikä kenelläkään muulla, joka esiintyy nimelläsi.

Valitukset

Jos uskot, että käsittelemme henkilötietoja tavalla, joka poikkeaa tietosuojakäytännössämme kuvaillusta tavasta tai muulla tavoin rikkoo tietosuojalainsäädäntöä, voit tehdä asiasta valituksen tietosuojavaltuutetulle. Lisätietoja valituksen tekemisestä tietosuojavaltuutetulle löytyy Tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta.

Muutokset

Päivitämme säännöllisesti tätä tietosuojalausuntoa sivustollamme tai sivustokäytännöissämme tai lainsäädännössä tapahtuvien muutosten perusteella. Merkittävien muutosten yhteydessä tiedotamme asiasta erikseen niiden palvelujen yhteydessä, joita muutokset koskevat.

Securing energy for your business